Naam:Stichting International Seafarers’ Center LCO
RSIN (Fiscaal nummer):RSIN 8539.10.145
Contactgegevens:Stichting ISC-LCO
Meeuwenlaan 9
3233BH
Oostvoorne
Tel: +31 181 483841
Mob: +31 6 53239530
Email: info@isc-lco.com
Of neem contact op via de Contact pagina
Bestuurssamenstelling:Voorzitter: B.R. Koning
Secretaris: vacant
Penningmeester: D. Poolen
Lees meer
Beloningsbeleid:Conform omschreven in de statuten onder artikel 4 lid 5 en 6
Doelstelling:Conform omschreven in de statuten in artikel 2 1e paragraaf.Algemeen doel:
Stichting ISC-LCO voorziet zonder winstoogmerk in welzijn en ondersteunende diensten en faciliteiten aan zeevarenden van alle nationaliteiten in het havengebied van Rotterdam en daarnaast alles te ondersteunen wat hiervoor bevorderlijk kan zijn.Stichting
Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers. De Stichting ISC -LCO streeft naar samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij het zeemanswelzijn in het Rotterdamse Havengebied.
De stichting organiseert en faciliteert welzijnszaken direct of met assistentie en medewerking van de organisaties die betrokken zijn bij zeemanswelzijn (zoals de diverse zeemansmissies, etc.).
Er is een kleine, betaalde professionele staf. Verder wordt er gewerkt met vrijwilligers.De stichting ISC-LCO zal fondsen werven. Dit om de financiële basis steviger te maken en de doeltref-fendheid en hoge kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren. De stichting ontplooit beperkte zakelijke activiteiten zoals de verkoop van telefoonkaarten, toiletarti-kelen e.d. Enige winst die behaald zal worden met deze activiteiten zal exclusief gebruikt worden voor het ondersteunen van het welzijnsprogramma en de activiteiten van ISC-LCO.Specifieke gebieden:
Recreatie en ontspanning
Communicatie
Pastorale zorg, spirituele ondersteuning en kerkdiensten
Sociale en culturele interactie
Gezondheidszorg en informatie
Toerusting en educatie van zowel zeevarenden als vrijwilligersBestuur:
De Stichting ISC ‘The Bridge’ (nu nog LCO) staat geregistreerd als een Stichting (non-profit) met een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:
a. dhr. B.R. Koning, voorzitter
b. vacant
c. dhr. D. Poolen, penningmeester
adv. P. van Poelgeest en adv. H. Perfors. Het bestuur komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar. Het zal controle houden op het financiële en verdere beleid van ISC -LCO. Een dagelijks bestuur wordt samengesteld, in ieder geval bestaande uit leden van het bestuur en de manager.
Beleidsplan:Klik hier om het beleidsplan te downloaden (opent in nieuw venster).

 

Het Beleidsplan 2021-2026 zal voor de zomer worden toegevoegd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Alvorens de stichting werd opgericht zijn in de jaren en maanden voor het passeren van de statuten voorbereidende werkzaamheden en gesprekken gevoerd door de initiatiefnemers.
Op acht april 2014 werden de statuten van de stichting gepasseerd bij de notaris.
Verkennende besprekingen werden gevoerd door het bestuur en adviseurs met de Gemeente Westvoorne hetgeen op 28 augustus 2014 heeft geleid tot het tekenen van een intentieovereenkomst tussen de Gemeente Westvoorne en de stichting tot het tzt huren van een ruimte van de Gemeente Westvoorne in Oostvoorne.
Verkennende besprekingen werden gevoerd met mogelijke sponsoren van het op te zetten project International Seafarers’ Center te Oostvoorne.
Tevens waren enige sponsors bereid de stichting van een klein startkapitaal te voorzien. Hiermee werd een eerste opzet van de website www.isc-lco.com gerealiseerd.

Jaarverslag 2022
Klik hier om het jaarverslag van 2022 te bekijken (opent in nieuw venster).  Klik hier om het financieel verslag (accountantsrapport) van 2022 te bekijken (opent in nieuw venster).

Jaarverslag 2021
Klik hier om het jaarverslag van 2021 te bekijken (opent in nieuw venster).  Klik hier om het financieel verslag (accountantsrapport) van 2021 te bekijken (opent in nieuw venster).

Jaarverslag 2020
Klik hier om het jaarverslag van 2020 te bekijken (opent in nieuw venster).  Klik hier om het financieel verslag (accountantsrapport) van 2020 te bekijken (opent in nieuw venster).

Jaarverslag 2019
Klik hier om het jaarverslag van 2019 te bekijken (opent in nieuw venster). Klik hier om het financieel verslag (accountantsrapport) van 2019 te bekijken (opent in nieuw venster).

Jaarverslag 2018
Klik hier om het jaarverslag van 2018 te bekijken (opent in nieuw venster).

Jaarverslag 2017
Klik hier om het jaarverslag van 2017 te bekijken (opent in nieuw venster).
Klik hier om het financieel verslag (accountantsrapport) van 2017 te bekijken (opent in nieuw venster).

Jaarverslag 2016
Klik hier op de links hieronder om het jaarverslag van 2016 te bekijken (opent in nieuw venster).Rek. 2016 Bijlage 4 Toel. Balans (blad 3)
Rek. 2016 Bijlage 4 Toel. Balans (blad 2)
Rek. 2016 Bijlage 4 Toel. Balans (blad 1)
Rek. 2016 Bijlage 3 St. van Ba & La
Rek. 2016 Bijlage 2 Balans
Rek. 2016 Bijlage 1 (resulaten)
2017 06 15 Jaarverslag 2016 def.docx
2016 Financieel Jaarverslag 2016 t.b.v. derden.docx

Jaarverslag 2015
Klik hier om het jaarverslag van 2015 te bekijken (opent in nieuw venster).

Financiële verantwoording:Financieel overzicht 2014
De Stichting International Seafarers’ Center Location Center Oostvoorne is opgericht voorjaar 2014 (zie statuten). Op 8 september 2014 werd een bankrekening geopend bij de Rabobank alhier onder nummer NL56 RABO 0191640395.De balans 31 december 2014 was € 985,-
Inkomsten:
een startgift € 1000,-Uitgaven:
Kleine uitgaven € 15,-
De stichting heeft geen bezittingen.
KvKKlik hier voor een uittreksel van de KvK.
© 2021 - 2024 zeemanshuis | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore